นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บ puey.in.th

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยินดีต้อนรับสู่ https://puey.in.th/ (“ เว็บไซต์”) เราเข้าใจว่าความเป็นส่วนตัวออนไลน์มีความสำคัญต่อผู้ใช้เว็บไซต์ของเราโดยเฉพาะเมื่อทำธุรกิจ คำแถลงนี้ควบคุมนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเกี่ยวกับผู้ใช้เว็บไซต์ (“ ผู้เยี่ยมชม”) ผู้เยี่ยมชมโดยไม่ต้องทำธุรกิจและผู้เยี่ยมชมที่ลงทะเบียนเพื่อทำธุรกิจบนเว็บไซต์และใช้บริการต่าง ๆ ที่ https://puey.in.th/ ( เรียกรวมกันว่า “บริการ”) (“ลูกค้าที่ได้รับอนุญาต”)

“ข้อมูลส่วนบุคคล”

หมายถึงข้อมูลใด ๆ ที่ระบุหรือสามารถใช้ระบุตัวตนติดต่อหรือค้นหาบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์หมายเลขโทรสารที่อยู่อีเมลโปรไฟล์ทางการเงินประกันสังคม หมายเลขบัตรเครดิตและรายละเอียด ข้อมูลส่วนบุคคลไม่รวมข้อมูลที่รวบรวมโดยไม่ระบุชื่อ (นั่นคือโดยไม่ต้องระบุผู้ใช้รายบุคคล) หรือข้อมูลประชากรที่ไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ระบุ

ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่ถูกรวบรวม?

เราสามารถรวบรวมข้อมูลโปรไฟล์ผู้ใช้ขั้นพื้นฐานจากผู้เยี่ยมชมทั้งหมดของเรา เรารวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากลูกค้าที่ได้รับอนุญาตของเรา: ชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมลของลูกค้าที่ได้รับอนุญาตลักษณะและขนาดของธุรกิจรวมถึงลักษณะและขนาดของทรัพยากรโฆษณาที่ลูกค้าที่ได้รับอนุญาตมีความตั้งใจที่จะซื้อหรือขาย

องค์กรใดรวบรวมข้อมูล

นอกเหนือจากการเก็บข้อมูลโดยตรงของเราผู้ให้บริการบุคคลที่สามของเรา (เช่น บริษัท บัตรเครดิตศูนย์ล้างและธนาคาร) ที่สามารถให้บริการเช่นบริการสินเชื่อประกันและบริการสัญญาอาจเก็บข้อมูลนี้จากผู้เข้าชมของเราและ ลูกค้าที่ได้รับอนุญาต เราไม่ได้ควบคุมวิธีการที่บุคคลที่สามเหล่านี้ใช้ข้อมูลดังกล่าว แต่เราขอให้พวกเขาเปิดเผยว่าพวกเขาใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากผู้เยี่ยมชมและลูกค้าที่ได้รับอนุญาต บุคคลที่สามเหล่านี้บางคนอาจเป็นคนกลางที่ทำหน้าที่เป็นลิงก์ในห่วงโซ่การกระจาย แต่เพียงผู้เดียวและไม่จัดเก็บอย่าจัดเก็บหรือใช้ข้อมูลที่พวกเขาให้

ไซต์ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อตั้งค่าเว็บไซต์ให้บริการที่เกี่ยวข้องและตอบสนองคำขอซื้อและขายบนเว็บไซต์ เราอาจส่งข้อมูลไปยังผู้เยี่ยมชมและลูกค้าที่ได้รับอนุญาตเกี่ยวกับการวิจัยหรือโอกาสในการซื้อและขายในเว็บไซต์หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อของเว็บไซต์ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อติดต่อผู้เยี่ยมชมและลูกค้าที่ได้รับอนุญาตเพื่อตอบสนองต่อคำขอเฉพาะหรือเพื่อให้ข้อมูลที่ร้องขอ

ใครสามารถให้ข้อมูลได้บ้าง

ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับลูกค้าที่ได้รับอนุญาตอาจถูกถ่ายโอนไปยังลูกค้าที่ได้รับอนุญาตรายอื่นซึ่งต้องการประเมินธุรกรรมที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้าที่ได้รับอนุญาตรายอื่น เราสามารถให้ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมของเรารวมถึงข้อมูลประชากรของผู้เยี่ยมชมและลูกค้าที่ได้รับอนุญาตของเราไปยัง บริษัท ย่อยและซัพพลายเออร์บุคคลที่สาม นอกจากนี้เรายังเสนอโอกาสในการ “ปฏิเสธ” เพื่อรับข้อมูลหรือติดต่อเราหรือหน่วยงานใด ๆ ที่ทำหน้าที่แทนเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บไว้อย่างไร?

ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมจากเว็บไซต์ของเราจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัยและไม่สามารถเข้าถึงได้กับบุคคลที่สามหรือพนักงานเว็บไซต์ของเรายกเว้นที่ระบุไว้ข้างต้น
ผู้เข้าชมมีตัวเลือกอะไรบ้างเกี่ยวกับการรวบรวมการใช้และการเผยแพร่ข้อมูล
ผู้เข้าชมและลูกค้าที่ได้รับอนุญาตสามารถปฏิเสธที่จะรับข้อมูลที่ไม่ต้องการจากเราและ / หรือซัพพลายเออร์ของเราและองค์กรที่เกี่ยวข้องหรือติดต่อพวกเขาโดยการตอบกลับอีเมลตามคำแนะนำหรือติดต่อเราที่