สินเชื่อธนาคารทหารไทย

3.05%-28%อัตราดอกเบี้ย

ถึง 1500000 บาทจำนวน/วงเงิน

1-60 เดือนระยะเวลา

อายุจาก 20 ปี ถึง 60 ปีข้อมูลเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อและสิทธิพิเศษต่างๆจากธนาคารทหารไทย

ทีเอ็มบี แคชทูโก – สินเชื่ออเนกประสงค์ในรุปแบบของวงเงินสินเชื่อ ที่มีกำหนดระยะเวลา (Term Loan) เพื่อใช้ในการอุปโภคส่วนบุคคล โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพยืหรือบุคคลค้ำประกัน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

ทีเอ็มบี เรดดี้แคช – สินเชื่อบัตรกดเงินสด TMB Ready Cash บริการกู้เงินอเนกประสงค์ในรูปของวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน โดยใช้บัตรเครดิตกดเงินสด TMB Ready Cash เบิกถอนเงินสดได้จากทุกเครื่อง ATM ของ TMB และอื่นๆ ทั่วประเทศ ที่มีเครื่องหมายโดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการกดเงินสด

สินเชื่อกู้บ้าน – สินเชื่อที่ธนาคารให้กู้ยืมเพื่อนำไปซื้อ ซ่อมแซม หรือรับโอนสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่นๆ เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ เพื่ออยู่อาศัยโดยลูกค้าต้องจำนองที่อยู่อาศัยดังกล่าวเป็นหลักประกันการให้สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว

วงเงินสูงสุดและอัตราค่าธรรมเนียมจากธนาคารทหารไทย

วงเงินอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคล ระหว่าง 30,000 -1,500,000 บาท หรือสูงสุด 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน, กรณีเป็นสินเชื่อบ้านวงเงินจะอยู่ระหว่าง 500000 – 10,0000,000 บาท, อัตราดอกเบี้ยคงที่ จะอยู่ที่ 3.05 – 3.40 % ตลอด 3 ปีแรก เมื่อซื้อบ้านจากบริษัทพัฒนาอสังหาฯ ที่TMB กำหนด

คุณสมบัติผู้สมัครขอสินเชื่อจากธนาคารทหารไทย

วิธีสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลจะต้องเป็นพนักงานบริษัท/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ รับเงินเดือนผ่านการโอนเข้าบัญชี โดยมีฐานเงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป, อายุอยู่ระหว่าง 20 – 60 ปี, กรณีทำงานที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ประมาณการรายได้ต่อเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป, อายุอยู่ระหว่าง 25 – 60 ปี, ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป (นับจากวันที่จดทะเบียนกิจการ)

ข้อเสนอต่างๆ

9.5%-28%

1-60 เดือน

อายุจาก 20 ปี ถึง 65 ปี

8%-28%

1-120 เดือน

อายุจาก 20 ปี ถึง 59 ปี

3%-28%

1-60 เดือน

อายุจาก 20 ปี ถึง 59 ปี

5%-28%

1-180 เดือน

อายุจาก 20 ปี ถึง 59 ปี

8%-28%

1-240 เดือน

อายุจาก 20 ปี ถึง 65 ปี