สินเชื่อธนาคารธนชาต

4%-28%อัตราดอกเบี้ย

ถึง 10000000 บาทจำนวน/วงเงิน

12-240 เดือนระยะเวลา

อายุจาก 20 ปี ถึง 80 ปีข้อมูลเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อและสิทธิพิเศษต่างๆจากธนาคารธนชาต

สินเชื่อบ้านใหม่ – บริการสินเชื่อบ้านที่ให้คุณได้เป็นเจ้าของบ้านคุณภาพในโครงการต่าง ๆ กับสิทธิพิเศษ อัตราดอกเบี้ยต่ำ วงเงินสูง ให้คุณผ่อนสบายๆ กับระยะเวลาผ่อนชำระนาน พร้อมบริการประกันชีวิตคุ้มครองภาระเงินกู้ เพื่อเป็นหลักประกันในกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินให้กับคุณและครอบครัวได้อุ่นใจ

สินเชื่อบ้านมือสอง – บริการสินเชื่อบ้านที่ให้คุณซื้อบ้านมือสอง ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ วงเงินสูง และระยะเวลาผ่อนชำระนาน

สินเชื่อปลูกบ้าน – บริการสินเชื่อบ้านที่ให้คุณได้ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินของตนเอง หรือซื้อที่ดินเปล่าและปลูกสร้างที่อยู่อาศัยภายใน 6 เดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำ ให้คุณผ่อนสบายๆ กับระยะเวลาผ่อนชำระนาน พร้อมบริการประกันชีวิตคุ้มครองภาระเงินกู้ เพื่อเป็นหลักประกันในกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินให้กับคุณและครอบครัวได้อุ่นใจ

สินเชื่อบ้านแลกเงิน – สินเชื่อธนชาตบ้านแลกเงิน คือ สินเชื่ออเนกประสงค์ที่เหมาะกับผู้ที่มีที่อยู่อาศัยที่ปลอดจำนอง โดยนำที่อยู่อาศัยมาเป็นหลักประกันเพื่อเปลี่ยนเป็นวงเงินพร้อมใช้ สามารถใช้หลักทรัพย์ได้หลากหลายประเภทเป็นหลักประกัน ได้แก่ บ้านพร้อมที่ดิน ทาวเฮ้าส์ บ้านแฝด (สำหรับอาคารพาณิชย์เฉพาะกลุ่ม Top selective Developers โดยต้องเป็นหลักประกันเดียวกับสินเชื่อบ้านธนชาต และอาคารพาณิชย์ที่ได้รับอนุมัติจากฝ่ายผลิตภัณฑ์สินเชื่อเคหะ) โฮมออฟฟิศ อาคารชุด หรือ บ้านสั่งสร้าง ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัย

วงเงินเริ่มต้น 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือ กรณีลูกค้าไถ่ถอนมาจากสถาบันการเงินอื่น (Refinance) ให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกินเงินกู้จากสถาบันการเงินเดิม หรือ ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหลักประกัน

วงเงินสูงสุดและอัตราค่าธรรมเนียมจากธนาคารธนชาต

วงเงินอนุมัติสูงสุด 100% ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย, กรณีเป็นสินเชื่อบ้านแลกเงิน ยอดวงไม่เกิน 80 % ของมูลค่าหลักประกัน เงินกู้ขั้นต่ำ 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัครขอสินเชื่อจากธนาคารธนชาต

บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย หรือ เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรณีที่ไม่มีสัญชาติไทยต้องมีเอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท/เดือน/คน อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี หากไม่ถึง 1 ปี ต้องมีเอกสารหรือหนังสือรับรองจากที่ทำงานเดิมมาแสดงว่ามีอายุงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ข้อเสนอต่างๆ

8%-28%

1-120 เดือน

อายุจาก 20 ปี ถึง 59 ปี

8%-28%

12-84 เดือน

อายุจาก 21 ปี ถึง 60 ปี

3.05%-28%

1-60 เดือน

อายุจาก 20 ปี ถึง 60 ปี

8%-28%

1-240 เดือน

อายุจาก 20 ปี ถึง 65 ปี

5.5%-28%

60-120 เดือน

อายุจาก 21 ปี ถึง 65 ปี