สินเชื่อธนาคารไทยพาณิชย์

5.64%-28%อัตราดอกเบี้ย

ถึง 3000000 บาทจำนวน/วงเงิน

1-84 เดือนระยะเวลา

อายุจาก 20 ปี ถึง 59 ปีข้อมูลเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อและสิทธิพิเศษต่างๆจากธนาคารไทยพาณิชย์

สินเชื่อบุคคล SPEEDY LOAN – บริการสินเชื่อบุคคล Speedy Loan จากธนาคารไทยพาณิชย์ สมัครสินเชื่อเงินสดได้ง่ายๆโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน รับเงินสดเข้าบัญชีธนาคาร พร้อมวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ และสะดวกสบายกับหลายช่องทางการผ่อนชำระ

สินเชื่อเพื่อการศึกษา และสินเชื่อเพื่อการรักษาพยาบาล – เป็นสินเชื่อเพื่อการศึกษา และเพื่อรักษาพยาบาลของตนเอง คู่สมรส รวมทั้งบุตร (ไม่รับบุตรบุญธรรม) บิดา มารดา ของตนเองและคู่สมรส ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดสรรแผนการเงินของครอบครัวได้อย่างลงตัว (ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน)

สินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash – สินเชื่อสำหรับผู้ที่ใช้รถยนต์เป็นหลักทรัพย์ประกัน ให้คุณใช้รถแลกเงิน รับเงินสดสูงสุดถึง 5 ล้านบาท และยังสามารถครอบครองและมีสิทธิใช้รถยนต์ได้ตามปกติ โดยผ่อนชำระหนี้เป็นรายงวดสบายๆ นานสูงสุดถึง 84 เดือน เมื่อผ่อนชำระครบถ้วนตามเงื่อนไขกรรมสิทธิ์ รถยนต์จะโอนกลับเป็นของคุณในทันที สมัครง่าย รู้ผลอนุมัติและได้รับเงินรวดเร็วภายใน 1 วันทำการนับจากวันที่รับเอกสารครบถ้วน

สินเชื่อรถยนต์ใหม่ – บริการสินเชื่อรถยนต์รูปแบบใหม่จาก ธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ให้คุณได้รับอัตราดอกเบี้ยผ่อนรถในราคาเบาๆมาพร้อมกับความสะดวกสบาย ของบริการระดับ World Class รับอัตราดอกเบี้ยคงที่ และผ่อนชำระนานสูงสุด 84 งวด โดยไม่ต้องนำทรัพย์สินมาเป็นหลักประกัน และยังสามารถโอนสิทธิเช่าซื้อให้บุคคลอื่นได้อีกด้วย

วงเงินสูงสุดและอัตราค่าธรรมเนียมจากธนาคารไทยพาณิชย์

สินเชื่อรถยนต์วงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 5.64% ต่อปี นาน 84 เดือน, สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลและการศึกษา ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ: ค่าอากรแสตมป์ร้อยละ 0.05 ของวงเงินสินเชื่อ แต่ไม่เกิน 10,000 บาทและอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของทางราชการที่กำหนด โดยวงเงินอนุมัติตั้งแต่ 20,000 – 3,000,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัครขอสินเชื่อจากธนาคารไทยพาณิชย์

ผู้สมัครมีอายุระหว่าง 20-60 ปี มีรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท สำหรับพนักงานประจำ, มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ติดต่อได้

 

ข้อเสนอต่างๆ

8%-28%

1-120 เดือน

อายุจาก 20 ปี ถึง 59 ปี

8%-28%

1-240 เดือน

อายุจาก 20 ปี ถึง 65 ปี

3%-28%

1-60 เดือน

อายุจาก 20 ปี ถึง 59 ปี

8%-28%

12-84 เดือน

อายุจาก 21 ปี ถึง 60 ปี

4%-28%

12-240 เดือน

อายุจาก 20 ปี ถึง 80 ปี