สินเชื่อธนาคารกสิกรไทย

5%-28%อัตราดอกเบี้ย

ถึง 1500000 บาทจำนวน/วงเงิน

1-180 เดือนระยะเวลา

อายุจาก 20 ปี ถึง 59 ปีข้อมูลเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อและสิทธิพิเศษต่างๆจากธนาคารกสิกรไทย

สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan – ใช้จ่ายได้ตามไลฟ์สไตล์ของคุณไม่ว่าจะเป็นเสริมสวย เรียนต่อ ตกแต่งบ้าน ซึ่งสินเชื่อเงินด่วยเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับดูแลที่มระยะเวลาในการชำระเงินคืนที่แน่นอน

บัตรเงินด่วน Xpress Cash – สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรเป็นวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนที่ธนาคารอนุมัติให้ท่านเพื่อนเป็นวงเงินสำรองสำหรับสภาพคคล่องในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน รวมถึงไม่มีการเสียดอกเบี้ยเมื่อการใช้วงเงิน

สินเชื่อบุคคลเพื่อข้าราชการบำนาญกสิกรไทย – ตอบโจทย์ทุกความต้องการ

ข้าราชการเกษียณแล้วก็กู้ได้ ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี​​​, รับวงเงินสินเชื่อสูงสุดของจำนวนเงินที่ระบุในหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอด

สินเชื่อบุคคลสวัสดิการเปี่ยมสุขกสิกรไทย – สินเชื่อบุคคลสวัสดิการเปี่ยมสุขกสิกรไทยเป็นสินเชื่อบุคคลประเภทไม่มีหลักประกัน เพื่อการอุปโภค

บริโภคส่วนบุคคลที่มีระยะเวลาการชำระคืนที่แน่นอน (Loan) สำหรับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย

จำกัด (KAsset) เป็นผู้จัดการกองทุนและเป็นนายทะเบียนสมาชิกกองทุน โดยใช้เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นหลักฐานอ้างอิงเงินกู้

วงเงินสูงสุดจากธนาคารกสิกรไทย

วงเงินสูงสุด 7 เท่าของรายได้และสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยุ่กับประเภทของแต่ละสินเชื่อและเงื่อนไขที่ทางธนาคารกำหนด

อัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกสิกรไทย

ไม่มีค่าธรรมเนียม, ไม่มีธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายปี และค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านเครื่อง ATM ทุกธนาคารทั่วประเทศ การคิดดอกเบี้ยคิดตามยอดที่ใช้จริงแบบลดต้นลดดอก ไม่เบิกใช้ไม่เสียดอกเบี้ย (การคำนวณดอกเบี้ย : แบบรายวัน), ฟรีค่าธรรมเนียมจัดการให้กู้, ไม่มีค่าปรับกรณีชำระปิดบัญชีก่อนกึ่งหนึ่งของสัญญากู้

คุณสมบัติผู้สมัครขอสินเชื่อจากธนาคารกสิกรไทย

สัญชาติไทย, อายุ 20 ปีขึ้นไป, อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี, ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน(นับรวมที่ทำงานเดิมได้ ถ้าหากผ่านการทดลองงานของที่ทำงานปัจจุบันแล้ว), สัญชาติไทย

ข้อเสนอต่างๆ

8%-28%

1-240 เดือน

อายุจาก 20 ปี ถึง 65 ปี

3.05%-28%

1-60 เดือน

อายุจาก 20 ปี ถึง 60 ปี

4%-28%

12-240 เดือน

อายุจาก 20 ปี ถึง 80 ปี

8%-28%

12-84 เดือน

อายุจาก 21 ปี ถึง 60 ปี

9.5%-28%

1-60 เดือน

อายุจาก 20 ปี ถึง 65 ปี