สินเชื่อธนาคารกรุงเทพ

8%-28%อัตราดอกเบี้ย

ถึง 4000000 บาทจำนวน/วงเงิน

1-120 เดือนระยะเวลา

อายุจาก 20 ปี ถึง 59 ปีข้อมูลเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อและสิทธิพิเศษต่างๆจากธนาคารกรุงเทพ

สินเชื่อบัวหลวงสุขใจเงินกู้อเนกประสงค์  เติมเต็มทุกไลฟ์สไตล์ตามใจคุณ, สำหรับพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ และทำงานกับ, กิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ

สินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ – วงเงินพร้อมใช้ สำรองไว้ยามจำเป็น, สำหรับพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ และทำงาน

กับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ*

สินเชื่อบุคคลที่มีบัญชีเงินฝากเป็นหลักประกัน – เปลี่ยนเงินฝากในบัญชีให้เป็นสินเชื่อเงินสดฉุกเฉิน เพื่อเติมเต็มทุกความต้องการ, วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100% ของมูลค่า เงินฝากค้ำประกัน, ผ่อนชำระนานสูงสุด 10 ปี และชำระคืนด้วยยอดเท่าๆ กัน ทุกเดือน, หลักประกันไม่ยุ่งยาก เพียงมีเงินฝากในบัญชีสะสมทรัพย์หรือบัญชีฝากประจำกับธนาคาร ก็สามารถใช้เป็นหลักประกันแทนการใช้ที่อยู่อาศัย เพื่อขอสินเชื่อซื้อที่อยู่อาศัย หรือตกแต่งบ้านได้

วงเงินและวงเงินสูงสุดจากธนาคารกรุงเทพ

วงเงินเริ่มต้นตั้งแต่ 3 – 5 เท่าของรายได้, ผ่อนสบาย 60 – 120 เดือน, คล่องตัวยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน, วงเงิน 300000 บาทขึ้นอัตรดอกเบี้ย 16% ต่อปี, 200,000 บาทขึ้นไปอัตราดอกเบี้ย 18% ต่อปี

คุณสมบัติผู้สมัครขอสินเชื่อจากธนาคารกรุงเทพ

บุคคลสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 – 59 ปี, เป็นพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ และทำงานกับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ*, มีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป, มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี, มีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ณ วันที่สมัครเงินกู้ และมียอดเงินฝากไม่น้อยกว่าวงเงินกู้

 

ข้อเสนอต่างๆ

3.05%-28%

1-60 เดือน

อายุจาก 20 ปี ถึง 60 ปี

5.64%-28%

1-84 เดือน

อายุจาก 20 ปี ถึง 59 ปี

8%-28%

1-240 เดือน

อายุจาก 20 ปี ถึง 65 ปี

5.5%-28%

60-120 เดือน

อายุจาก 21 ปี ถึง 65 ปี

5%-28%

1-180 เดือน

อายุจาก 20 ปี ถึง 59 ปี