เกี่ยวกับเรา

 
Puey.in.th เป็นเว็บรวบรวมข้อมูลด้านผลงานของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้แก่ หนังสือ, เอกสารซึ่งสามารถอ่านออนไลน์จากเว็บได้ทันที, บทความ, เสียงบรรยาย, เสียงสัมภาษณ์, ลิงค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง, เว็บบอร์ดให้สมาชิกและผู้เข้ามาใช้งานได้แลกเปลี่ยนทัศนะ ความคิดเห็น แบ่งปันความรู้ สื่อสารข่าวคราว ประชาสัมพันธ์ได้ทุกอย่าง

Puey.in.th ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นการต่อยอดมาจากเว็บไซท์ http://www.openbase.in.th ซึ่งเป็นคลังเอกสารข้อมูลอิเล็กทรอนิคสาธารณะ โดยใน Puey.in.th นี้ได้พัฒนาให้มีรูปแบบหน้าตาที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ชัดเจน และง่ายแก่การค้นหามากขึ้น เนื่องจากได้หยิบข้อมูลเกี่ยวข้องกับอาจารย์ป๋วยที่มีจาก openbase.in.th มาขึ้นทั้งหมด ผู้ใช้งานจึงสามารถดูผลงานอัพเดทได้จากที่นี่

เนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซท์ Puey.in.th ถูกเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License ท่าน สามารถนำเนื้อหาทุกชิ้นไปใช้และเผยแพร่ต่อได้ โดยต้องอ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และต้องใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกันนี้เมื่อเผยแพร่งานที่ดัดแปลง เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น

ท่านสามารถนำเนื้อหาเฉพาะที่ถูกขึ้นไว้ในหน้าของเว็บไซท์นี้ ไปใช้หรือดัดแปลงต่อยอดได้โดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงแต่ต้องระบุที่มาของข้อมูลชิ้นนั้นๆ และทำตามเงื่อนไขอื่นที่กำหนด(ถ้ามี) ตามที่ปรากฏด้านล่างของเนื้อหาแต่ละชิ้น

(เว็บไซต์นี้แนะนำให้เปิดด้วยโปรแกรม FireFox ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่)

ติดต่อสอบถาม

  • บ้านจิตอาสา 2044/21ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง แขวงบางกะปิ กรุงเทพฯ 10310
  • Volunteerspirit Home, 2044/21 New Petchabuti Road, Huay Khwang, Bankkok 10310 ., This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it โทรศัพท์ 02-319-5017 โทรสาร: 02-319-5019
  • [แผนที่บ้านจิตอาสาตามที่อยู่ map]
  • Webmaster | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it