หนังสือ: การแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 2

Title:      การแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 2
Authors:      ศ.เสน่ห์ จามริก
ISBN-10(13):      xxxpuey095
Publisher:      โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication date:      9 มีนาคม พ.ศ.2532
Edition:     
Language:      Thai
Rating:      0 
Picture:      cover           Button Buy now
ebook:      Download ebook
Description: