หนังสือ: การแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 11

Title:      การแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 11
Authors:      อ.ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
ISBN-10(13):      xxxpuey079
Publisher:      สำนักพิมพ์ openbook
Publication date:     
Edition:     
Language:      Thai
Rating:      0 
Picture:      cover           Button Buy now
ebook:      Download ebook
Description: