หนังสือ: 60 ปีเศรษฐกิจไทย 60 ปีเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์

Title:      60 ปีเศรษฐกิจไทย 60 ปีเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
Authors:      รังสรรค์ ธนะพรพันธ์
ISBN-10(13):      978-974-8233-49-9
Publisher:      สำนักพิมพ์ openbook
Publication date:      พิมพ์ครั้งแรก กันยายน 2551
Edition:     
Language:      Thai
Rating:      0 
Picture:      cover           Button Buy now
ebook:      Download ebook
Description: