หนังสือ: รวมสุนทรพจน์ ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์

Title:      รวมสุนทรพจน์ ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์
Authors:      อ.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
ISBN-10(13):      xxxpuey070
Publisher:      สมาคมธนาคารไทย
Publication date:      กรกฎาคม พ.ศ.2547
Edition:     
Language:      Thai
Rating:      0 
Picture:      cover           Button Buy now
ebook:      Download ebook
Description: