หนังสือ: บางเรื่องเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2

Title:      บางเรื่องเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2
Authors:      ป๋วย อึ๊งภากรณ์, ปรีดี พนมยงค์, หม่อมเจ้าหญิง อัปภัศราภา เทวกุล
ISBN-10(13):      xxxpuey069
Publisher:     
Publication date:     
Edition:     
Language:      Thai
Rating:      0 
Picture:      cover           Button Buy now
ebook:      Download ebook
Description: