หนังสือ: ธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Title:      ธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Authors:      อ.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
ISBN-10(13):      xxxpuey067
Publisher:      โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication date:      พ.ศ.2546
Edition:     
Language:      Thai
Rating:      0 
Picture:      cover           Button Buy now
ebook:      Download ebook
Description: