หนังสือ: 78 ปี อาจารย์ป๋วย

Title:      78 ปี อาจารย์ป๋วย
Authors:      ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 78 ปี
ISBN-10(13):      xxxpuey064
Publisher:      โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication date:      9 มีนาคม พ.ศ.2537
Edition:     
Language:      Thai
Rating:      0 
Picture:      cover           Button Buy now
ebook:      Download ebook
Description: