หนังสือ: อ่านป๋วย

Title:      อ่านป๋วย
Authors:      ป๋วย อึ๊งภากรณ์
ISBN-10(13):      974-260-179-8
Publisher:      สถาบันสันติประชาธรรม
Publication date:      พิมพ์ครั้งแรก มีนาคม พ.ศ.2544
Edition:     
Language:      Thai
Rating:      0 
Picture:      cover           Button Buy now
ebook:      Download ebook
Description: