หนังสือ: อาจารย์ป๋วย คุณครูนักบริหาร

Title:      อาจารย์ป๋วย คุณครูนักบริหาร
Authors:      ธงชัย สินติวงษ์
ISBN-10(13):      xxxpuey061
Publisher:      สำนักพิมพ์ดอกหญ้า
Publication date:      พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง กุมภนพันธ์ พ.ศ.2530
Edition:     
Language:      Thai
Rating:      0 
Picture:      cover           Button Buy now
ebook:      Download ebook
Description: