หนังสือ: สมุดภาพอาจารย์ป๋วย

Title:      สมุดภาพอาจารย์ป๋วย
Authors:      ป๋วย อึ๊งภากรณ์
ISBN-10(13):      974-7317-08-7
Publisher:      สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
Publication date:      พิมพ์ครั้งแรก มีนาคม พ.ศ.2531
Edition:     
Language:      Thai
Rating:      0 
Picture:      cover           Button Buy now
ebook:      Download ebook
Description: