หนังสือ: ป๋วย อึ้งภากรณ์ เหลียวหลังแลหน้า เมื่ออายุ 60

Title:      ป๋วย อึ้งภากรณ์ เหลียวหลังแลหน้า เมื่ออายุ 60
Authors:      อ.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
ISBN-10(13):      xxxpuey059
Publisher:      กองทุนเพื่อชนบท สำนักศูนย์บัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication date:      มิถุนายม พ.ศ.2515
Edition:     
Language:      Thai
Rating:      0 
Picture:      cover           Button Buy now
ebook:      Download ebook
Description: