หนังสือ: ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชีวิต งาน และความหลัง

Title:      ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชีวิต งาน และความหลัง
Authors:      ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี
ISBN-10(13):      xxxpuey058
Publisher:      สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication date:      9 มีนาคม พ.ศ.2529
Edition:     
Language:      Thai
Rating:      0 
Picture:      cover           Button Buy now
ebook:      Download ebook
Description: