หนังสือ: ทิศทางของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Title:      ทิศทางของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Authors:      อ.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
ISBN-10(13):      xxxpuey056
Publisher:      สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication date:      9 มีนาคม พ.ศ.2531
Edition:     
Language:      Thai
Rating:      0 
Picture:      cover           Button Buy now
ebook:      Download ebook
Description: