หนังสือ: อาจารย์ป๋วย อึ้งภากรณ์ ปัจฉิมวัย สันติประชาธรรม ตลอดกาล

Title:      อาจารย์ป๋วย อึ้งภากรณ์ ปัจฉิมวัย สันติประชาธรรม ตลอดกาล
Authors:      ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 83 ปี
ISBN-10(13):      xxxpuey049
Publisher:      โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication date:      9 มีนาคม พ.ศ.2542
Edition:     
Language:      Thai
Rating:      0 
Picture:      cover           Button Buy now
ebook:      Download ebook
Description: