หนังสือ: อนุสรณ์ นายไววิทย์ ชัยสูตร

Title:      อนุสรณ์ นายไววิทย์ ชัยสูตร
Authors:      อ.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
ISBN-10(13):      xxxpuey048
Publisher:      โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication date:      23 พฤษจิกายน พ.ศ.2546
Edition:     
Language:      Thai
Rating:      0 
Picture:      cover           Button Buy now
ebook:      Download ebook
Description: