หนังสือ: ใครกำหนดนโยบายเศรษฐกิจไทย

Title:      ใครกำหนดนโยบายเศรษฐกิจไทย
Authors:      อ.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
ISBN-10(13):      xxxpuey040
Publisher:      โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication date:      15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2531
Edition:     
Language:      Thai
Rating:      0 
Picture:      cover           Button Buy now
ebook:      Download ebook
Description: