หนังสือ: อาจารย์ป๋วย บิดาแห่งทรัพยากรมนุษย์ของไทย

Title:      อาจารย์ป๋วย บิดาแห่งทรัพยากรมนุษย์ของไทย
Authors:      อาจารย์ธงชัย สันติวงษ์
ISBN-10(13):      xxxpuey035
Publisher:     
Publication date:     
Edition:     
Language:      Thai
Rating:      0 
Picture:      cover           Button Buy now
ebook:      Download ebook
Description:     

อาจารย์ป๋วย บิดาแห่งทรัพยากรมนุษย์ของไทย

เนื้อหา
-จากวันนี้ย้อนหลับไปในอดีต
-คนธรรมดาที่เป็นครู
-นักบริหารผู้มีความเป็นคน
-เส้นทางสู่ตำแหน่งอธิการบดี
-นักบริหารที่เป็นครู
-ค่าของคนอาจอยู่ที่ผลของงาน
-วันสงบ
-ยามวิกฤต
-นโยบายการบริหารงานต่อธรรมศาสตร์
-จากวันนั้นถึงวันนี้
-คืนถิ่น
-ท่ามกลางแวดวงญาติ
-บิดาแห่งทรัพยากรบุคคลของไทย