หนังสือ: อาจารย์ป๋วย ที่ระลึก 84 ปี 9 มีนาคม 2543

Title:      อาจารย์ป๋วย ที่ระลึก 84 ปี 9 มีนาคม 2543
Authors:      กลุ่มบัณฑิตอาสา มธ.
ISBN-10(13):      974-85867-6-6
Publisher:     
Publication date:     
Edition:     
Language:      Thai
Rating:      0 
Picture:      cover           Button Buy now
ebook:      Download ebook
Description:     

  บัญฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิมพ์เนื่องในวันอายุครบ 84 ปี อาจารย์ป๋วย
สาระในหนังสือ

จุดมุ่งหมายทางเศรษฐกิจ - อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์
อาจารย์ป๋วยในมุมมอง คุณนุกูล ประจวบเหมาะ - นุกูล ประจวบเหมาะ
การพัฒนาที่ดีหนีไม่พ้นธรรม - ท่านเจ้าคุณอาจารย์พระธรรมปิฎก
รวมภาพงานวันทำบุญ 100 วัน อาจารย์ป๋วย - ณ.วัดญาณเวศกวัน 7 พฤษจิกายน 2542