หนังสือ: อาจารย์ป๋วย กับสังคมไทย

Title:      อาจารย์ป๋วย กับสังคมไทย
Authors:      สุลักษณ์ ศิวรักษ์, รังสรรค์ ธนะพรพันธ์, เจิมศักดิ์ ปินทอง
ISBN-10(13):      974-7232-50-2
Publisher:      สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง
Publication date:     
Edition:     
Language:      Thai
Rating:      0 
Picture:      cover           Button Buy now
ebook:      Download ebook
Description:            "คุณสมบัติที่ยิ่งใหญ่ ของอาจารย์ป๋วยคือความเป็นมนุษย์ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นความเป็นสามัญชน ความเสมอต้นเสมอปลาย"

รังสรรค์ ธนะพรพันธ์

      "อาจารย์ป๋วยทุ่มเทชีวิตทั้งหมดเพื่อให้คนจน 85 เปอร์เซ็นต์ มีศักดิ์ศรีไม่น้องกว่าพวกเราเขาจะกินอยู่ดีไม่น้อยกว่าพวกเรา เขาควรมีสิทธิ์ร่วมในการตัดสินชะตากรรมทั้งของเขาและของเราร่วมกัน ท่านเรียกว่า สันติประชาธรรม ซึ่งเป็นเป้าหมายในอุดมคติของท่าน คำว่า สันติ ของท่านนั้น หมายความว่า สงบในตัวเรา สงบในคนอื่น ไม่เอาเปรียบตัวเรา ไม่เอาเปรียบผู้อื่น และประชาในที่นี้คือทุกคน ถ้าเรารักลูกเรา เราต้องรักลูกคนอื่น ถ้าเราเอื้ออาทรต่อครอบครัวเรา เราต้องเอื้ออาทรต่อครอบครัวอื่น"
สุลักษณ์ ศิวรักษ์

      "คำถามที่ติดอยู่ในหัวใจคนไทยหลายคนก็คือว่า ทำไมสังคมมีคนื่อสัตย์อย่างอาจารย์ป๋วย ขณะที่คนจำนวนมากในสังคมไทยนั้นขี้โกง ทำไมสังคมไทยมีคนที่มองการณ์ไกลอย่างอาจารย์ป๋วย ขณะที่คนในสังคมไทยนั้นชอบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆ ทำไมจึงมีคนอย่างอาจารย์ป๋วยที่ต่อสู้เพื่อเสรีภาพประชาธิปไตยในขณะที่บ้าน เมืองยุคนั้นเป็นเผด็จการ"
เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง