หนังสือ: เสียชีพอย่าเสียสิ้น

Title:      เสียชีพอย่าเสียสิ้น
Authors:      อ.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
ISBN-10(13):      xxxpuey032
Publisher:      สำนักพิมพ์เคล็ดไทย
Publication date:     
Edition:     
Language:      Thai
Rating:      0 
Picture:      cover           Button Buy now
ebook:      Download ebook
Description:     

- ความหวังและทางออก
- การศึกษาและการพัฒนาสังคม
- เศรษฐกิจและการคลัง