หนังสือ: สารคดีฉบับพิเศษ

Title:      สารคดีฉบับพิเศษ
Authors:      อ.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
ISBN-10(13):      974-8212-55-6
Publisher:     
Publication date:     
Edition:     
Language:      Thai
Rating:      0 
Picture:      cover           Button Buy now
ebook:      Download ebook
Description:     

ประชาธิปไตย เสรีภาพ ของประชาชน
ความสันติสุขและผาสุข ของประชาชน
เป็นสิ่งที่ผมปรารถนา ..... ป๋วย อึ๊งภากรณ์