หนังสือ: สัมภาษณ์ ดร.ป๋วย ณ CAMBRIDGE

Title:      สัมภาษณ์ ดร.ป๋วย ณ CAMBRIDGE
Authors:      อ.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
ISBN-10(13):      xxxpuey028
Publisher:     
Publication date:     
Edition:     
Language:      Thai
Rating:      0 
Picture:      cover           Button Buy now
ebook:      Download ebook
Description:     

สัมภาษณ์ ดร.ป๋วย ณ มหาวิทยาลัย CAMBRIDGE ประเทศอังกฤษ
(16 สิงหาคม 2516)