หนังสือ: เศรษฐกิจแห่งประเทศไทย

Title:      เศรษฐกิจแห่งประเทศไทย
Authors:      ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และ สุภาพ ยศสุนทร
ISBN-10(13):      xxxpuey026
Publisher:      บริษัทประมวลมิตรจำกัด
Publication date:     
Edition:     
Language:      Thai
Rating:      0 
Picture:      cover           Button Buy now
ebook:      Download ebook
Description:     

เศรษฐกิจแห่งประเทศไทย - ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และ สุภาพ ยศสุนทร
      ปัญหาเศรษฐกิจมีอยู่นานาประการ ปัญหาที่ปรากฎอยู่ในคำบรรยายนี้เป็นแต่เพียงตัวอย่างเมื่อนักเรียนได้หัดขบ ปัญหาตัวอย่างแล้วจะต้องนำเอาทฤษฎี และความรอบรู้ฝึกฝนไปแก้ปัญหาอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตด้วย จึงจะมีความสามารถจริง