หนังสือ: วิเคราะห์งานเขียนของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์

Title:      วิเคราะห์งานเขียนของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์
Authors:      วิทยากร เชียงกูล
ISBN-10(13):      974-282-568-8
Publisher:      สำนักพิมพ์วิญญูชน
Publication date:     
Edition:     
Language:      Thai
Rating:      0 
Picture:      cover           Button Buy now
ebook:      Download ebook
Description:     

วิเคราะห์งานเขียนของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์
โดย วิทยากร เชียงกูล
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ทุกวันนี้มีการทำบาป และก่ออาชญากรรม
ในนามของนักเศรษฐศาสตร์ ในระบบเศรษฐกิจ
และในการพัฒนาเศรษฐกิจ.... ป๋วย อึ๊งภากรณ์