หนังสือ: ประสบการณ์ชีวิตและข้อคิดสำหรับหนุ่มสาว

Title:      ประสบการณ์ชีวิตและข้อคิดสำหรับหนุ่มสาว
Authors:      อ.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
ISBN-10(13):      974-7092-06-9
Publisher:      มูลนิธิโกมลคีมทอง
Publication date:     
Edition:     
Language:      Thai
Rating:      0 
Picture:      cover           Button Buy now
ebook:      Download ebook
Description:     

      "อาจารย์ป๋วย เป็นตัวแทนของ ข้าราชการที่ซื่อสัตย์และทรงความสามารถอย่างยิ่งยวด หากท่านมีคุณสมบัติเพียงเท่านี้ ชีวิตของท่านอาจมีความหมายต่อเยาวชนคนรุ่นใหม่ไม่มากนัก ยกเว้นพวกที่ต้องการรับราชการและดำรงตนเป็นเทคโนแครดแต่แก่นแท้ของอาจารย์ ป๋วยมีมากไปกว่านั้น ความเป็นผู้รักสัจจะในทุกแง่ มุมของคำๆนี้ต่างหากที่ทำให้บุคคลอย่างอาจารย์ป๋วยมีคุณค่าที่เป็นสากล อันคนทุกยุคทุกสมัยสามารถเรียนรู้และซึมซับรับเอาแรงบันดาลใจมาหล่อเลี้ยง ชีวิตได้อย่างไม่มีวันเหือดแห้งไม่ว่าเราจะเป็นนักเรียน นักศึกษา นักธุรกิจ ข้าราชการ นักการเมือง หรือแม้แต่ศิลปิน ชีวิตเราล้วนใฝ่หาความจริง และต้องการเข้าถึงความจริงที่พาเราเข้าถึงความงามและความดีที่แท้ได้ด้วย เพราะนั่นคือบ่อเกิดแห่งความสุขอันประณีตที่ทุกชีวิตปรารถนา"