หนังสือ: ทัศนะว่าาด้วยการศึกษา

Title:      ทัศนะว่าาด้วยการศึกษา
Authors:      ปกป้อง จันวิทย์
ISBN-10(13):      974-7233-31-2
Publisher:      มูลนิธิโกมลคีมทอง
Publication date:     
Edition:     
Language:      Thai
Rating:      0 
Picture:      cover           Button Buy now
ebook:      Download ebook
Description:     

สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง
ปกป้อง จันวิทย์ บรรณาธิการ
ผมใคร่จะเน้นว่า
การศึกษาต้องเริ่มต้นด้วยความสำคัญของนักเรียน
และจบลงด้วยความสำคัญของนักเรียน
นักเรียนไม่จำต้องเล่าเรียนเพื่อเห็นแก่ครูหรือแก่โรงเรียน
ไม่ใช่หมั่นเรียนเพื่อชาติ
หรือแม้แต่เพื่อความเจริญรุ่งเรื่องของวิชาการ
วิชาการนั้นปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมได้
ถ้านักเรียนสนใจในวิชาการเพื่อตนเองแล้ว
วิชาการย่อมเจริญรุ่งเรื่องได้เอง