หนังสือ: ปรีดี ป๋วย กับธรรมศาสตร์และการเมือง

Title:      ปรีดี ป๋วย กับธรรมศาสตร์และการเมือง
Authors:      ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, รังสรรค์ ธนะพรพันธ์, ธงชัย วินิจจะกูล, ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์
ISBN-10(13):      974-466-129-1
Publisher:      จัดทำโดย หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์
Publication date:     
Edition:     
Language:      Thai
Rating:      0 
Picture:      cover           Button Buy now
ebook:      Download ebook
Description: