หนังสือ: บันทึกที่เพิ่งเปิดเผย

Title:      บันทึกที่เพิ่งเปิดเผย
Authors:      อ.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
ISBN-10(13):      xxxpuey016
Publisher:     
Publication date:     
Edition:     
Language:      Thai
Rating:      0 
Picture:      cover           Button Buy now
ebook:      Download ebook
Description:     

บันทึกที่เพิ่งเปิดเผย - ป๋วย อึ้งภากรณ์
      - การเรียนเศรษฐศาสตร์ในยุคแรก
      - แหล่งเงินเพื่อการลงทุนในประเทศไทย
      - อุตสาหากรรมรถยนต์ : ประสบการณ์ 20 ปี ของประเทศไทย
      - บทบาทของเงินในการสะสมความมั่งคั่ง
      - โปแลนด์ : เศรษฐศาสตร์สังคมนิยมกำลังวิกฤต
ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์