หนังสือ: ท่านกับธนาคารแห่งประเทศไทย

Title:      ท่านกับธนาคารแห่งประเทศไทย
Authors:      ธนาคารแห่งประเทศไทย
ISBN-10(13):      xxxpuey014
Publisher:      ธนาคารแห่งประเทศไทย
Publication date:     
Edition:     
Language:      Thai
Rating:      0 
Picture:      cover           Button Buy now
ebook:      Download ebook
Description:     

    หนังสือ "ท่านกับธนาคารแห่งประเทศไทย" คณะกรรมการจัดงานครบรอบ 100 ปี ธนบัตรไทย และครบรอบ 60 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย
      "เศรษฐกิจอันเป็นเรื่องการกินดีอยู่ดี มีเงินทองหมุนเวียนไม่ติดขัด เป็นเรื่องสำคัญที่ทั้งรัฐบาลและประชาชนทั่วไปมีความสนใจเป็นอย่างยิ่ง ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าธนาคารชาตินั้นมีหน้าที่ดูแล เรื่องการเงินขิงประเทศการธนาคารและสถาบันการเงินให้ดำเนินธุรกิจในแนวทาง ที่จะส่งเสริมให้มีการผลิต ทั้งด้านการเกษตร อุตสาหกรรมและการค้า ซึ่งนอกจากมีผลให้การประกอบกิจการต่างๆ ของประชาชนดำเนินไปโดยราบรื่นแล้ว ยังทำให้เศรษฐกิจเติยโตอย่างมีเสถียรภาพ และต่อเนื่องได้ตลอดไปด้วย ดังนั้นหน้าที่รับผิดชอบของธนาคารแห่งประเทศไทย จึงมีผลกระทบถึงการประกอบธุรกิจของประชาชน และการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยจึงเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ ประชาชนควรจะได้มีความเข้าใจมากขึ้น"
"ในโอกาสที่ธนาคารแห่งประเทสไทยดำเนินงานมาครบ 60 ปี ในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ษ. 2545 นี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้จัดทำหนังสือ "ท่านกับธนาคารแห่งประเทศไทย" ขึ้น เพื่อช่วยให้ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการเงิน การดำเนินงานของธนาคารแห่งประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงเข้าใจเรื่องการดำเนินงานของธนาคารแห่งประเทศไทยมีผลกระทบอย่างไรกับ ความเป็นอยู่ของประชาชนซึ่งช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบและสามารถใช้ ประโยชน์จากบริการต่างๆ ของธนาคารแห่งประเทศไทยได้อย่างเต็มที่"