หนังสือ: จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน

Title:      จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน
Authors:      อ.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
ISBN-10(13):      xxxpuey012
Publisher:     
Publication date:     
Edition:     
Language:      Thai
Rating:      0 
Picture:      cover           Button Buy now
ebook:      Download ebook
Description:     

      ข้อเขียนของป๋วย อึ๊งภากรณ์ ในหนังสือเล่มนี้ ทางครอบครัวได้คัดเลือกมาเพื่อเป็นที่ระลึก หลังจากท่านล่วงลับไป
เมื่อวันพุทธที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2542