หนังสือ: จาก 14 ถึง 6 ตุลา

Title:      จาก 14 ถึง 6 ตุลา
Authors:      อ.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
ISBN-10(13):      974-86305-8-7
Publisher:     
Publication date:     
Edition:     
Language:      Thai
Rating:      0 
Picture:      cover           Button Buy now
ebook:      Download ebook
Description:      มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ป๋วย อึ๊งภากรณ์
เสน่ห์ จามริก
เบเนดิก แอนเดอร์สัน
เกรียงศักดิ์ เชษฐพัฒนวนิช

คำนำโดย
นิธิ เอียวศรีวงศ์

บรรณาธิการ
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์
      ++"14 ตุลา ไม่ใช่การรัฐประหารแย่งอำนาจกันภายใน อย่างที่เคยเกิดขึ้นในการเมืองไทย อย่างสม่ำเสมอในหลายทศวรรษที่ผ่านมา มีคนจำนวนมากที่อยู่นอกระบบราชการเข้ามาร่วมในกิจกรรมการล้มเผด็จการในครั้ง นั้น โดยตรงบ้าง โดยอ้อมบ้าง โดยลงมือกระทำการบ้างโดยเอาใจช่วยบ้าง ถ้านับรวมทั้งประเทศแล้วก็เป็นหลายล้านคน เป็นปรากฎการณ์ที่ไม่เคยเกิดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยมาก่อน เหตุดังนั้นอาจารย์เสน่ห์จึงจงใจที่จะเรียกสิบสี่ตุลาอย่างเหมาะสมว่าคือการ ปฏิวัติเดือนตุลาคม
      โครที่พิมีวิจารณญาณเหลืออยู่บ้างก็จะเห็นได้ถนัดแล้วว่า การเมืองไทยกลับสิบสี่ตุลา จะไม่มีวันกลับไปเหมือนเดิมได้อีก แม้ว่าจะใช้ความทารุณเหี้ยมโหดและอำนาจทหารหรืออำนาจอื่นใด ก็ไม่สามารถแปรผันการเมืองไทยให้กลับไปอยู่ในระบบเจ้าขุนมูลนายได้อีก...
      น่าเศร้าที่ผู้มีอำนาจในการเมืองไทยหลายคนหลังจากนั้น ขาดวิจารณญาณอันนี้ ก่อให้เกิดการนองเลือดที่ไม่จำเป็นตามมาอีกหลายครั้ง,,, เหตุการณ์ป่าเถื่อนที่เกินในวันที่ 6 ตุลาคม 2519"