หนังสือ: อาจารย์ป๋วย อิ๊งภาภรณ์ ชั้แจงกรณีถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์

Title:      อาจารย์ป๋วย อิ๊งภาภรณ์ ชั้แจงกรณีถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์
Authors:      ป๋วย อึ๊งภากรณ์
ISBN-10(13):      xxxpuey114
Publisher:      ธวัชชัย. ภัทรา ถอดเทป
Publication date:      4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2519
Edition:     
Language:      Thai
Rating:      0 
Picture:      cover           Button Buy now
ebook:      Download ebook
Description: