หนังสือ: ห้องสมุดเศรษฐศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภาภรณ์

Title:      ห้องสมุดเศรษฐศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภาภรณ์
Authors:      เสนีย์ เสาวพงศ์, สุชาติ สวัสดิ์ศรี, ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง, เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม, ประกอบ ทองมา, ปราณี พินกร, นางสาง, สุชาติ สวัสดิ์ศรี, ดร.นิมิต นนทพั
ISBN-10(13):      xxxpuey110
Publisher:      เกษมการพิมพ์
Publication date:     
Edition:     
Language:      Thai
Rating:      0 
Picture:      cover           Button Buy now
ebook:      Download ebook
Description: