หนังสือ: สังคมกับเศรษฐกิจ

Title:      สังคมกับเศรษฐกิจ
Authors:      อัมมาร สยามวาลา, ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์, เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม, เมธีครองแก้ว, มนตรี เจนวิทย์การ, ป๋วย อึ๊งภากรณ์, รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, ปีเตอร์ เอฟ. เบลธ์, โจเซฟ ฮาร์ริ่งและลาร์รี่ เวลต์ฟัล, นิพ
ISBN-10(13):      xxxpuey109
Publisher:      โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication date:      พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2519
Edition:     
Language:      Thai
Rating:      0 
Picture:      cover           Button Buy now
ebook:      Download ebook
Description: