หนังสือ: เศรษฐศาสตร์การเมือง เรื่อง เยาวชน กับเศรษฐกิจ

Title:      เศรษฐศาสตร์การเมือง เรื่อง เยาวชน กับเศรษฐกิจ
Authors:      อ.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
ISBN-10(13):      xxxpuey107
Publisher:      โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication date:      กรกฎาคม พ.ศ.2526
Edition:     
Language:      Thai
Rating:      0 
Picture:      cover           Button Buy now
ebook:      Download ebook
Description: