News image

ประวัติ อาจารย์ป๋วย อึ้งภากรณ์

   ป๋วย อึ้งภากรณ์เกิดเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2459 ที่บ้านตรอกโรงสูบน้ำ ตลาดน้อย เป็นบุตรของนางเซาะเซ็ง แซ่เตียวและนายซา แซ่อึ้ง ชื่อของ "ป๋วย" นั้... อ่านต่อ

News image

จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน และโรงทาน

     บทความนี้เดิมเป็นภาษาอังกฤษ นำเสนอในที่ประชุมระดับนานาชาติ ในเดือนตุลาคม 2516 และถูกแปลเป็นภาษาไทย เป็นที่รู้จักกันดีในชื่อ "คุณภาพแห่งชีวิต, ป... อ่านต่อ

News image

เศรษฐศาสตร์บัณฑิตอันพึงปรารถนา

     วงราชการ รัฐวิสาหกิจ และวิสาหกิจเอกชน ขณะนี้ต้องการใช้นักเศรษฐศาสตร์และ ถ้าไม่จำเป็น ก็ไม่พิถีพิถัน ที่จะต้องให้ได้นักเศรษฐศาสตร์ ที่ศึกษามาจาก... อ่านต่อ

News image

คุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง

เมื่อผมอยู่ในครรภ์ของแม่ ผมต้องการให้แม่ ได้รับทานอาหารที่มีคุณประโยชน์ และได้รับการเอาใจใส่และบริการอันดี ในเรื่องสวัสดิภาพของแม่ และเด็กผมไม่ต้อง... อ่านต่อ

News image

ห้องสมุดในทัศนะของข้าพเจ้า

      ผมมีความยินดีที่ได้มีโอกาสมาร่วมในการประชุมใน วันนี้ และ ขอแสดงความชื่นชมในการที่สมาคมนี้ ได้เจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นอันมาก มีสมาชิกมากมาย กิจการ... อ่านต่อ

News image

ข้อคิดจาก 90 ปี อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์

     9 มีนาคม 2549 เป็นวันคล้ายวันเกิดครบ 90 ปีของศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ปูชนียบุคคล และ "สามัญผู้ยิ่งใหญ่" คนหนึ่งของสังคมไทย ผู้ "ให้มาก แ... อ่านต่อ

News image

การประสาน นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง และการบริหารหนี้

     ในการประกาศทศวรรษที่ 2 แห่งการพัฒนาของที่ประชุมสมัชชาของสหประชาชาติได้กล่าวถึงเป้าหมายหลาย ประการ ของการพัฒนาเศรษฐกิจ ในเอกสารนี้ เราจะจำกัดเป... อ่านต่อ

News image

ที่มาของเสรีไทย

     ปลายปี พ.ศ. 2484 กองทัพญี่ปุ่นเปิดแนวรบในสงครามมหาเอเชียบูรพา ไทยประกาศเข้าข้างญี่ปุ่นในสงคราม และก่อให้เกิดขบวนการเคลื่อนไหวต่อต้านญี่ปุ่น ที่... อ่านต่อ

News image

ขบวนการเสรี ไทยสายอเมริกา

     หลังญี่ปุ่นบุกไทยในวันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 1941 หรือ พ.ศ. 2484 รัฐบาลไทยขณะนั้น อยู่ภายใต้การนำของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ในช่วงแรก รัฐบาลไทยยอมให้ญี... อ่านต่อ

News image

ย้อนรอยเสรี ไทยในอังกฤษ

     เนื่องจากเอกอัครราชทูตไทยที่กรุงลอนดอน ขณะนั้นไม่ประสงค์จะขัดคำสั่งรัฐบาล เข้าร่วมกับขบวนการใต้ดินต่อต้านญี่ปุ่น นายมณี ประสานงานกับกลุ่มแกนนำ... อ่านต่อ

News image

คุยกับจารชน อังกฤษ

     พันเอก เดวิด สไมลีย์ อดีตทหารใน British Special Operations Executive หรือ SOE ซึ่งเป็นกองกำลังพิเศษ ที่ตั้งขึ้นมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง เพื... อ่านต่อ

News image

จดหมายจากนายเข้ม เย็นยิ่ง ถึงนายทำนุ เกียรติก้อง ผู้ใหญ่บ้านไทยเจริญ

     อดีต “เสรีไทย” ผู้ว่าการธนาคารชาติ 12 ปีกว่า คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มีบทบาทสำคัญส่วนหนึ่งใน... อ่านต่อ

Last Updated (Friday, 30 April 2010 13:47)